Rabu, 25 Mei 2016

Projekotwanie balaski z plastiku na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane ploty Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar